Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste henkilötietolain (523/1999) 10§:n.


1. Rekisterinpitäjä

Onni Heikkinen
Niinilahdentie 100, 83960 Koli
Y-tunnus: 1283303-4
Puh: 0400 198 900


2. Rekisteriasioita vastaava henkilö

Anita Heikkinen

Niinilahdentie 100, 83960 Koli

040 770 2277, info@niinilahti.fi


3. Rekisterin nimi

Koli Niinilahden Lomamajat


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kotimaa

Yritys

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan, tästä pidemmässä säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita. Tietojen säilytyksen kestoaika vaihtelee tarkoituksen ja tilanteen mukaan, ja tietojen säilytysajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkopalvelusta saapuvista lomakkeiden internetlähteistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei käytetä markkinatoimenpiteisiin ellei asiakas ole antanut tähän erikseen suostumuksensa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen säilytyksen kestoaika vaihtelee tarkoituksen ja tilanteen mukaan, ja tietojen säilytysajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Tarpeeton tieto poistetaan rekistereistä.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.


10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mukaan lukien lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset, milloin tahansa ilmoittamatta tästä etukäteen.

Rekisteröity on vastuussa siitä, että hän tutustuu kulloinkin voimassa olevaan tietosuojaselosteeseen ja lähettämällä lomakkeen, hyväksyy tietosuojaselosteen.