Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Tervetuloa Niinilahteen.

Varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varaamastaan lomamökistä varausmaksun, tai on maksanut varausmaksun ja loppumaksun.
Varausmaksu ja loppumaksu tulee maksaa laskussa mainittuihin eräpäiviin mennessä.
Varausmaksu 30 %  kokonaishinnasta maksetaan 7 vrk varauksen tekemisestä. Loppulasku 70 % erääntyy 30 vrk ennen saapumisajankohtaa.
Varaukset joiden alkamisaikaan on alle 30 vrk  erääntyy koko lasku heti.


Henkilömäärä

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Esimerkiksi juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa majoituskohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee ilmoittaa ja sopia ennakkoon.


Avaimen luovutus

Avaimen saa käyttöön lomamökin avainboksista tulopäivänä alkaen klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä, ellei toisin sovita. Avainkoodi ilmoitetaan asiakkaalle.


Majoitustilojen siivoaminen

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.
Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas, mikäli ei ole maksettu etukäteen loppusiivousta.
Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu, siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista. Siivousohjeet lomakohteen kansiossa.
Lemmikkieläimen tuomisesta on ilmoitettava varausta tehtäessä.


Vahinkojen korvaus ja löytötavarat

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon.
Lomakohteen kadotetuista avaimista vastaa asiakas. Uusien lukkojen asennuksesta ja avaimien teettämisestä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas. Lomakohteeseen unohtuneita tavaroita säilytetään 14 vrk. Pyydettäessä tavarat postitetaan asiakkaan laskuun lisättynä toimitusmaksu 10 €.


Peruutukset

Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa välittömästi Koli Niinilahden Lomamajoille sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse.
Varausmaksu tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruuttamista, eikä vapauta varaajaa näistä peruutusehdoista.
Ellei laskuja makseta eräpäivää mennessä on Koli Niinilahden Lomamajoilla oikeus perua varaus. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko summa.
Sairastapauksessa mikäli asiakas toimittaa lääkärintodistuksen, palautetaan koko summa vähennettynä toimistokuluilla 30,-.
Suosittelemme aina matkavakuutuksen ottamista.


Koli Niinilahden Lomamajoilla on oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voimme irtisanoa sopimuksen. Olemme velvollisia ilmoittamaan tästä asiakkaalle viipymättä.
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Asiakkaalle voidaan myös ehdottaa varauksen siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.


Mahdolliset valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.
Koli Niinilahden Lomamajat ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneista vahingosta, jotka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (for majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset),  jotka ei ole johtunut Koli Niinilahden Lomamajoista ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voinut estää.
Koli Niinilahden Lomamajat ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.


Oikeus hintojen muutokseen

Mikäli järjestelmän tekniseen virheen vuoksi asiakkaalta veloitetaan virheellinen summa on mökin omistajalla oikeus laskuttaa oikea summa.